JLG 800AJ

JLG 800AJ

JLG 800AJ

Data sheet

  • MAKE - JLG
  • MODEL - 800AJ
  • YEAR - 2017
  • HOURS - 2220

59 000,00 €